... et internationalt netværk for kvinder
 
 

Svendborg Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Mødested

Kommende møder
Onsdag 6. april
Foredrag med Stig Pryds i hyggeligt selskab med Sct Jørgen InnerWheel

Tirsdag 17. maj
Udflugt til Syrenlandet og de Japanske Haver

Tirsdag 14. juni
Årsafslutning

Vandreklub

Vi går torsdage kl. 10 ved Lehnskov strand, Horseskoven, Troldeskoven, Thurø, Skårup Skovmølle og mange andre steder.
Alle medlemmer er velkomne. 

Læseklub
Mødes én gang om måneden til hyggeligt samvær, med snak om aktuelle bøger.

Donationer
De senere år har vi bl.a. støttet:
  • Skoleprojekt i Sydafrika: Balule
  • Barnets Blå Hus
  • Mødrehjælpen
  • Red Barnet Svendborg

Seva Kendra i Indien
Svendborg Inner Wheel har i mange år været primus motor i støtten til en ambulant klinik, nord for Calcutta.
Klinikken betyder livet for mange børn og mødre i det fattige område.
Du kan læse mere projektet her.

Links

Nyt medlem

Hvad får du som medlem?

Mulighed for:
- at etablere nye netværk, både socialt og professionelt
- gennem foredrag, kulturelle oplevelser og virksomhedsbesøg at få, større indsigt og et bredere udsyn
- at medvirke i forskellige sociale hjælpeprojekter, både lokalt, nationalt og internationalt
- du bliver en del af et stærkt verdensomspændende fællesskab

Hvad skal du yde i forbindelse med et medlemsskab?
- deltage i månedlige klubmøder
- deltage i klubbens organisatoriske arbejde
- bidrage med din viden og dine relationer til klubarbejdet

Vil du vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os.

  Nyheder
08.03.2022
Donation til Oure Friskole og de ukrainske flygtninge
Vi støtter de ukrainske flygtninge og har sendt en straks donation til Oure Friskole, der har indlogeret de første 20 kvinder og børn fra Ukraine. Der er hårdt brug for kontanter til indkøb af madvarer og helt basale ting. Vi står sammen for fred, hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse, lokalt og internationalt.


08.03.2022
Historie med nål og tråd
Et udsnit af Hesselagertæppet, der kan ses i Hesselager KirkePå møde 8. marts fik vi indblik i tilblivelsen af Hesselagertæppet, der er 1000 års historie broderet af 10 lokale kvinder. De har siden 2017 mødtes for at brodere historien med nål og tråd. En fortælling, der starter med Damestenen, kristendommens indførelse, krige og bl.a. udvandring til Amerika. Det hele flettet sammen med hverdagen i Hesselager Sogn, mens årstiderne skifter. Det er blevet til mange sting, især i årene med Corona epidemien, der også er kommet med på det meterlange tæppe, der dermed er ført helt op til samtiden.

Som tak for fortællingen om Hesselagertæppets spændende historie og tilblivelse har vi bidraget til det videre arbejde med at brodere puder til kirkebænkene i Hesselager Kirke, hvor tæppet kan ses.
 


21.12.2021
Julemøde og jubilarer
På decembers julemøde var der den sædvanlige dejlige julemad på menuen. Vores tidligere medlem Karen Skov var inviteret. Mandelgaven gik til Jjeanette. Der var både julehistorier og julesange, og ikke at forglemme en pakkeleg, hvor alle blev 'begavet'.
Præsident Anne-Mette Graubæk overrakte en rose til Inge Mortensen for 35 år som Inner Wheelmedlem, hvoraf de seneste 5 år har været her i klubben. Også Hanne Mohr fik en rose for 20 års medlemsskab.
     
Se flere billeder på intern side.

21.12.2021
Tilbageblik på efterår 2021
Se flere billeder på intern side.
I august havde vi besøg af rigsspillemand Michael Graubæk fra Oure.
Emnet var nordiske folkemusiktraditioner i ord og toner
I oktober var vi på virksomhedsbesøg hos guldsmed Pind
I november donerede vi 5.000 kr. til julehjælp til Mødrehjælpen i Svendborg
Nyhedsarkiv
  Svendborg Inner Wheel Klub

Svendborg Inner Wheel er den ældste Inner Wheel klub på Sydfyn. Vi blev oprettet i 1958 og er nu én af i alt 3 klubber på Sydfyn, to i Svendborg og en i Rudkøbing.

Hvad er Svendborg Inner Wheel? 

I Svendborg Inner Wheel er vi ca. 25 kvinder, der mødes den 2. tirsdag i hver måned, undtagen juli. Vi er en social klub, der støtter humanitært hjælpearbejde. På vores møder har vi foredrag om aktuelle emne, vi er på virksomhedsbesøg eller noget andet spændende. Vi har en vandreklub, der mødes en gang ugentligt og går ture i Svendborg og omegn. For de litteratur-interesserede har vi en læseklub, hvor vi diskuterer aktuelle bøger.   
 
Svendborg Inner Wheel samler penge ind, og har gennem årene givet bidrag til mange forskellige formål. Fx har vi støttet oprettelsen af Hospice Sydfyn og i en lang årrække doneret midler til organisationer som fx Børns VoksenvennerKontakt mellem Mennesker, Mødrerådgivningen i Svendborg samt Red Barnet Svendborg.
Vi støtter også et skoleprojekt i Sydafrika samt driften af en sygeplejeklinik i Indien.
Via 
den landsdækkende Inner Wheel organisation bidrager vi til national og internationalt hjælpearbejde.

Hvem kan blive medlem?

Alle kvinder kan optages i Svendborg Inner Wheel. Det sker efter at man har været inviteret som gæst på 2-3 møder i vores klub.

Svendborg Inner Wheel ledes på skift af en bestyrelse, som medlemmerne vælger en gang om året. Inner Wheel´s traditionsrige emblem - Hjulet - symboliserer denne stadig skiftende forpligtelse og ret.


Hvad er formålet? 

Ud over det gode sociale samvær er klubbens formål:
  • at fremme sandt venskab
  • at fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
  • at fremme international forståelse
 Kontakt

For yderliger oplysning er du velkommen til at sende en mail til svendborginnerwheel@gmail.com  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.

Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Instagram
  YouTube
Opdateret: 19.09.2021
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS