... et internationalt netværk for kvinder
 
 

Svendborg Inner Wheel Klub

Skip Navigation Links
 

Mødested

Kommende møder
10. august - Nordiske folkemusiktraditioner v. rigsspillemand Michael Graubæk

Vandreklub

Vi går torsdage kl. 10 ved Lehnskov strand, Horseskoven, Troldeskoven, Thurø, Skårup Skovmølle og mange andre steder.
Alle medlemmer er velkomne. 

Læseklub
Mødes én gang om måneden til hyggeligt samvær, med snak om aktuelle bøger.

Donationer
De senere år har vi bl.a. støttet:
  • Børns Voksenvenner i Svendborg
  • Mødrehjælpen
  • Børnelejren på Langeland

Seva Kendra i Indien
Svendborg Inner Wheel har i mange år været primus motor i støtten til en ambulant klinik, nord for Calcutta.
Klinikken betyder livet for mange børn og mødre i det fattige område.
Du kan læse mere projektet her.

Links

Nyt medlem

Hvad får du som medlem?

Mulighed for:
- at etablere nye netværk, både socialt og professionelt
- gennem foredrag, kulturelle oplevelser og virksomhedsbesøg at få, større indsigt og et bredere udsyn
- at medvirke i forskellige sociale hjælpeprojekter, både lokalt, nationalt og internationalt
- du bliver en del af et stærkt verdensomspændende fællesskab

Hvad skal du yde i forbindelse med et medlemsskab?
- deltage i månedlige klubmøder
- deltage i klubbens organisatoriske arbejde
- bidrage med din viden og dine relationer til klubarbejdet

Vil du vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte os.

Privatlivspolitik

  Nyheder
17.04.2021
Vandreklubben går kunstruter for tiden
Efter at coronarestriktionerne igen tillader at vi kan gå ture, så er vi i færd med at opdage byens mange interessante skulpturer. Undervejs ser vi også på de bemalede elskabe, hvor FN's 17 verdensmål er at finde.


21.01.2020
Donation til Mødrehjælpen
Formanden for Mødrehjælpen Kerteminde lokalforening Annette Levin er på besøg for at fortælle om det meget værdifulde arbejde, der udføres i lokalafdelingen. Svendborg InnerWheel støtter arbejdet med kr. 5.000, som overrækkes af Majbritt Kjærulff. Med donationen følger disse ord: `Donationen er med til, at I kan støtte og styrke børn og deres familier gennem professionel rådgivning og frivillige aktiviteter. Den skal være med til at gøre en forskel for børn, så de kan opleve en barndom med kærlighed, tryghed og omsorg. Fordi det er grundlæggende værdier, der er med til at skabe et trygt fundament for familielivet, nu og i fremtiden. Vi anerkender det arbejde, som I udfører i Mødrehjælpen, og håber at donationen er med til at gøre en forskel for børn og deres familier´.
På sigt håber vi, at der også etableres en lokalafdeling i Svendborg.


14.04.2019
Stråtag - ét gammelt håndværk og moderne arkitektur
En debat blandt klubbens medlemmer endte med en invitation til Stråtagskonsulenten.dk, der holdt et særdeles interessant og spændende foredrag. Henrik er formand for tækkerne i Danmark og arbejder ihærdigt for at udbrede kendskeb til moderne arkitektur med et tækket og bæredygtigt tag og / eller facader med tækkerør, til huse med sjæl.
Stråtag - det er klassisk bondehusidyl og sandelig også moderne villaer og store institutioner, som fx Vadehavscentret.


17.03.2019
Storm P på hotellet
Svendborg Inner Wheel og Sct. Jørgens Inner Wheel holdt i marts fællesmøde på Hotel Svendborg. Her underholdte forfatter Peter Borbjerg med et inspirerende og morsomt foredrag om Storm P.
Nyhedsarkiv
  Svendborg Inner Wheel Klub

Svendborg Inner Wheel er den ældste Inner Wheel klub på Sydfyn. Vi blev oprettet i 1958 og er nu én af i alt 3 klubber på Sydfyn, to i Svendborg og en i Rudkøbing.

Hvad er Svendborg Inner Wheel? 

I Svendborg Inner Wheel er vi knap 30 kvinder, der mødes den anden tirsdag i hver måned, undtagen juli. Vi er en social klub, der støtter humanitært hjælpearbejde. På vores møder har vi foredrag om aktuelle emne, vi er på virksomhedsbesøg eller noget andet spændende. Vi har en vandreklub, der mødes en gang ugentligt og går ture i Svendborg og omegn. For de litteratur-interesserede har vi en læseklub, hvor vi diskuterer aktuelle bøger.   
 
Svendborg Inner Wheel samler penge ind, og har gennem årene givet bidrag til mange forskellige formål. Fx har vi med 35.000 kr. støttet oprettelsen af Hospice Sydfyn og i en lang årrække doneret midler til organisationer som fx Børns VoksenvennerKontakt mellem Mennesker, Mødrerådgivningen i Svendborg samt Carlos Kitchen.
Vi hjælper bl.a. også en ung pige med hendes skolegang samt driften af en sygeplejeklinik i Indien.
Via 
den landsdækkende Inner Wheel organisation bidrager vi til national og internationalt hjælpearbejde, fx Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre.

Hvem kan blive medlem?

Alle kvinder kan optages i Svendborg Inner Wheel. Det sker efter at man har deltaget som gæst på 2-3 møder i vores klub.

Svendborg Inner Wheel ledes på skift af en bestyrelse, som medlemmerne vælger en gang om året. Inner Wheel´s traditionsrige emblem - Hjulet - symboliserer denne stadig skiftende forpligtelse og ret.


Hvad er formålet? 

Ud over det gode sociale samvær er klubbens formål:
  • at fremme sandt venskab
  • at fremme hjælpsomhed og medmenneskelig forståelse
  • at fremme international forståelse
 Kontakt

For yderliger oplysning er du velkommen til at sende en mail til svendborginnerwheel@gmail.com  
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3.900 klubber.
I Danmark er medlemstallet ca 2.500 medlemmer i 100 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt

Læs mere om IW-DK her. 

Privatlivspolitik for IW DK

  Facebook
  LinkedIn
  Rotary
  Rotaract
  YouTube
Opdateret: 11.03.2020
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS